Category Archives: Luật

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Du Lịch Luật

Những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2014

Những nội dung cơ bản và các điểm mới của Luật bảo vệ môi trường [...]

1 Comments

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư năm 2006 liên quan đến hoạt động tham gia tố tụng của luật sư

Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư năm 2006 liên quan đến hoạt [...]

Thực trạng tham gia tố tụng của luật sư

Thực trạng tham gia tố tụng của luật sư Luật sư là một nghề đặc [...]

1 Comments

Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và [...]

1 Comments

Khái niệm về Quyền sử dụng đất

Khái niệm về Quyền sử dụng đất Chúng ta đều biết quyền sở hữu bao [...]

Khái niệm đăng ký đất đai

Khái niệm đăng ký đất đai 1. Khái niệm đăng ký đất đai Đăng ký [...]

1 Comments

Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về các biện pháp khắc phục thương mại trước WTO

Những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về các biện pháp khắc phục thương [...]

Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ thương mại

Điều kiện áp dụng biện pháp tự vệ thương mại Trong khuôn khổ hệ thống [...]

Bạn cần hỗ trợ?