Tag Archives: Người tiêu dùng

Khái niệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử

Có nhiều lý do cho sự ra đời của pháp luật bảo vệ quyền lợi [...]

Người tiêu dùng và vai trò của người tiêu dùng

1. Khái niệm về người tiêu dùng NTD hay còn gọi là người tiêu thụ [...]

Quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng Những người làm Marketing [...]

Khái niệm người tiêu dùng xanh

Khái niệm người tiêu dùng xanh Nếu người tiêu dùng thay đổi thói quen và [...]

Hành vi của người tiêu dùng

Hành vi của người tiêu dùng Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng là [...]

2 Comments

Khái niệm người tiêu dùng

Người tiêu dùng Khái niệm người tiêu dùng Theo hiệp hội Marketing Mỹ: Người tiêu [...]

1 Comments

Bạn cần hỗ trợ?