Tag Archives: kinh doanh

Khái niệm hiệu quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh là một vấn đề được các nhà kinh tế và quản [...]

4 Comments

Quá trình hình thành ngành kinh doanh của người Hoa

Quá trình hình thành ngành kinh doanh của người Hoa Trong triều đại nhà Thương, [...]

Quan điểm tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế

Quan điểm tận dụng tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực [...]

1 Comments

Tác động của hoạt động kinh doanh nhập khẩu

Tác động của hoạt động kinh doanh nhập khẩu Thế nào là hoạt động kinh [...]

Lý thuyết về kinh doanh ăn uống của nhà hàng trong khách sạn

Lý thuyết về kinh doanh ăn uống của nhà hàng trong khách sạn “Nhà hàng [...]

Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp

Khái niệm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Hiệu quả kinh doanh [...]

Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh

Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh Chiến lược kinh doanh là công [...]

Hiệu quả sản xuất kinh doanh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh Trong nền [...]

1 Comments

Đặc điểm của kinh doanh khách sạn

Đặc điểm của kinh doanh khách sạn –  Đặc điểm về sản phẩm: Sản phẩm [...]

Bạn cần hỗ trợ?