Tag Archives: Du Lịch

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành

Đặc điểm chung của nhân lực trong doanh nghiệp lữ hành Nhân lực trong doanh [...]

Khái niệm về du lịch trực tuyến

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin (CNTT) và sự [...]

Khái niệm du lịch

Du lịch là gì? Khái niệm về du lịch? Khái niệm du lịch là gì? [...]

2 Comments

Các đặc tính của sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch có những đặc tính cơ bản sau: Tính vô hình : [...]

Một số gợi ý cơ bản về viết bài tiểu luận

Một số gợi ý cơ bản về viết bài tiểu luận Bài tiểu luận là [...]

1 Comments

Chương trình du lịch và các đặc trưng của chương trình du lịch

Chương trình du lịch và các đặc trưng của chương trình du lịch Khái niệm [...]

Quan điểm về du lịch

Quan điểm về du lịch Về khái niệm du lịch, các nhà khoa học đã [...]

Các điều kiện cơ bản để phát triển du lịch

Các điều kiện cơ bản để phát triển du lịch Với tư cách là một [...]

1 Comments

Một số khái niệm cơ bản về du lịch

Một số khái niệm cơ bản về du lịch Từ Du lịch (Tourism) được xuất [...]

Bạn cần hỗ trợ?