Category Archives: Quản trị

Luận văn A-Z chia sẻ Thông Tin Chuyên Ngành Quản lý giáo dục

Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp

Tổng quan về nguồn vốn của doanh nghiệp Trong mọi doanh nghiệp, nguồn vốn của [...]

1 Comments

Khái niệm về KCN thân thiện môi trường

Khái niệm về KCN thân thiện môi trường Khái niệm khu công nghiệp thân thiện [...]

Khái niệm người tiêu dùng

Người tiêu dùng Khái niệm người tiêu dùng Theo hiệp hội Marketing Mỹ: Người tiêu [...]

1 Comments

Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing

Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing Vai trò của việc lập kế [...]

Thuyết hai nhân tố Herzberg

Thuyết hai nhân tố Herzberg  1. Người khởi xướng: Thuyết hai nhân tố được nhà [...]

1 Comments

Bản chất của công tác hoạch định chiến lược Marketing Mix trong doanh nghiệp

Bản chất của công tác hoạch định chiến lược Marketing Mix trong doanh nghiệp Marketing Mix [...]

Quyết định về chất lượng nhãn hiệu

Quyết định về chất lượng nhãn hiệu Trong khi triển khai một nhãn hiệu sản [...]

Vài nét về sự hình thành và phát triển của Quản trị Nguồn nhân lực

Vài nét về sự hình thành và phát triển của Quản trị Nguồn nhân lực [...]

Kỹ năng xử lý tình huống khó trong bán hàng

Kỹ năng xử lý tình huống khó trong bán hàng Một số tình huống khó [...]

Bạn cần hỗ trợ?