Tag Archives: thị trường mở

Ưu điểm và nhược điểm của công cụ thị trường mở

Ưu điểm và nhược điểm của công cụ thị trường mở Ưu điểm của công [...]

3 Comments

Hình thức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở

Hình thức thực hiện nghiệp vụ thị trường mở Thực hiện nghiệp vụ thị trường [...]

Các chủ thể tham gia thị trường mở

Các chủ thể tham gia thị trường mở Thị trường mở là một thị trường [...]

Hàng hoá của thị trường mở

Hàng hoá của thị trường mở Các hàng hoá được hoạt động mua – bán [...]

Bạn cần hỗ trợ?