Tag Archives: Lý thuyết phản hồi của người đọc

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory)

Lý thuyết phản hồi của người đọc (reader-response theory) dựa trên giả định rằng không [...]

Bạn cần hỗ trợ?