Tag Archives: IDT

Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory)

Mô hình lý thuyết phổ biến sự đổi mới – IDT (Inovation Diffusion Theory) Rogers [...]

Bạn cần hỗ trợ?