Tag Archives: cơ chế

Khái niệm về cơ chế

Khái niệm về cơ chế Cơ chế (tiếng Anh là mechanism) được định nghĩa là [...]

Bạn cần hỗ trợ?