Tag Archives: agency theory

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory)

Lý thuyết ủy nhiệm (agency theory) có nguồn gốc từ lý thuyết kinh tế, được [...]

Bạn cần hỗ trợ?