Tag Archives: đo lường khoảng cách kỳ vọng

Phương pháp đo lường khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán

Với cách tiếp cận chỉ từ phía người sử dụng thông tin, các nghiên cứu [...]

Bạn cần hỗ trợ?