0972.162.399
luanvanaz@gmail.com

Cho đến giữa thế kỉ XIX ở phương Tây vẫn còn phổ biến loại hình tranh báo chí. Những hoạ sĩ có vai trò như phóng viên báo chí luôn có mặt ở hiện trường để ghi nhận sự kiện hoặc nhân vật bằng những kí hoạ có tính chất phác thảo sau đó tự mình hoặc có những chuyên viên bằng những nét bút sắt chi tiết hoàn chỉnh thành những bức tranh rất hiện thực tựa hồ ảnh chụp rồi khắc in.

Ngày 1/7/1839, trong cuộc họp của viện hàn lâm Arago báo cáo nhóm các nhà khoa học nghiên cứu về phát minh phương pháp dùng ánh sáng tác động vào tấm bạc ở trong hộp tối. Ngày hôm đó trở thành ngày lịch sử của ngành nhiếp ảnh.

Ngày 4/3/1880, trên tờ Daily-graphic xuất bản ở Newyork xuất hiện bức ảnh báo chí có sắc độ trung gian giống như ảnh thật. Đến năm 1881, Georg Meisenbach tìm ra phương pháp in thì nhiếp ảnh được sử dụng trên báo chí như một hình thức thông tin mới. Từ đó những bức ảnh báo chí đầu tiên bắt đầu được xuất hiện trên những tạp chí ảnh như: Look, Lye (Mỹ); Match, Marrie-claire (Pháp) v.v..

Cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật và truyền thông thế giới, ảnh báo chí dần dần trở thành một thể loại độc lập có đặc trưng: “Đưa tin bằng ảnh, tường thuật lại sự kiện bằng ảnh tiến tới bình luận, phân tích cũng được ảnh hoá một phần hay toàn bộ”. Chính sự gắn bó mật thiết giữa nhiếp ảnh và báo chí mà “Trong tâm trí nhiều người chiếc máy ảnh chứ không phải cây bút đã trở thành biểu tượng của người phóng viên”[3, 7].

Lịch sử nhiếp ảnh Việt Nam bắt đầu vào năm 1869, khi cụ Đặng Huy Trứ mở hiệu ảnh đầu tiên với tên gọi Cảm Hiếu Đường”. Nhiếp ảnh có ba rường cột lớn, đó là: ảnh sáng tác, ảnh dịch vụ và ảnh báo chí. Trong đó ảnh báo chí ra đời muộn nhất. “Nhà nhiếp ảnh Võ An Ninh và Lê Đình Ngữ là những người tiên phong đưa nền nhiếp ảnh tài tử vào lĩnh vực báo chí.”[7, 7] Chính những biến động lịch sử to lớn ở Việt Nam đã thúc đẩy sự ra đời một loại hình sáng tạo bằng ánh sáng, đã được huy động vào mặt trận thông tin tuyên truyền như một vũ khí sắc bén. Từ đó tạo ra một ngành ảnh đặc thù: ảnh báo chí.

Vài nét về lịch sử ảnh báo chí

Bình luận