W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Nhân tố là những yếu tố bên trong của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình,… và mỗi sự biến động của nó tác động trực tiếp đến độ lớn, tính chất, xu hướng và mức độ xác định của chỉ tiêu phân tích.

kinh doanh truc tuyen Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh

Nhân tố tác động đến kết quả của quá trình sản xuất kinh doanh rất nhiều, có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau.

Theo nội dung kinh tế của nhân tố, bao gồm hai loại:

- Những nhân tố thuộc về điều kiện kinh doanh như: số lượng lao động, số lượng vật tư, tiền vốn…thường ảnh hưởng đến quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Những nhân tố thuộc về kết quả kinh doanh: Thường ảnh hưởng có tính chất dây chuyền, từ khâu cung ứng đến sản xuất, đến tiêu thụ và từ đó, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Theo tính tất yếu của nhân tố, gồm hai lọai:

- Nhân tố chủ quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh là do sự chi phối của bản thân doanh nghiệp. Chẳng hạn, như: giảm chi phí sản xuất, hạ

giá thành sản phẩm, tăng thời gian lao động… là tuỳ thuộc vào sự nổ lực chủ quan của doanh nghiệp.

- Nhân tố khách quan: phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh như là một yêu cầu tất yếu, ngoài sự chi phối của bản thân doanh nghiệp, chẳng hạn: giá cả thị trường, thuế suất…

Theo tính chất của nhân tố, gồm hai loại:

- Nhân tố số lượng: phản ánh quy mô sản xuất và kết quả kinh doanh, như: số lượng lao động, số lượng vật tư, doanh thu bán hàng…

- Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất kinh doanh, như: giá thành đơn vị sản phẩm, lãi suất, mức doanh lợi, hiệu quả sử dụng vốn…

Theo xu hướng tác động của nhân tố, gồm hai lọai:

- Nhân tố tích cực: có tác dụng làm tăng quy mô của kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Nhân tố tiêu cực: phát sinh và tác động làm ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Incoming search terms:

  • nhung nhan to anh huong den hoat dong kinh doanh
  • cac yeu to anh huong den hoat dong kinh doanh
  • phan tich cac yeu to anh huong den van hoa kinh doanh
  • cac yeu to anh huong den hoat dong san xuat kinh doanh
  • các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh
  • cac yeu to ben ngoai anh huong den hieu qua kinh doanh
  • nhan to anh huong den ket qua kinh doanh
  • nhân tố ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh
  • các nhân ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cua doah nghiệp thời gian qua
  • nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh

Comments

comments

No comments yet.

Leave a Reply

Leave your opinion here. Please be nice. Your Email address will be kept private.